ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Απάντηση:

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ