ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Απάντηση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ