ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣΕ Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

Απάντηση:

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ